Tipuri de promovare. De ce avem nevoie de promovarea site-urilor pe Internet?

De ce este nevoie de promovarea site-urilor în motorul de căutare

Consumatorul modern tot mai mult apelează la Internet, cu scopul de a cumpăra ceva, de a cauta și verifica calitatea; astfel, majoritatea antreprenorilor încearcă să-și creeze propriul site ca să fie online. Doar că, crearea unui site și plasarea acestuia în rețea nu este suficient pentru ca acesta să fie vizitat. Cum putem afla despre ceva, dacă site-ul dvs. nu poate fi găsit? Pentru aceasta, există promovarea site-urilor în motorul de căutare. Multe tipuri de promovare a site-urilor vă ajută să face-ți site-ul dvs. vizibil și să atrage-ți vizitatori.

Ce înseamnă promovarea site-urilor în motorul de căutare

Promovarea site-urilor în motorul de căutare include o serie de activități care vizează îmbunătățirea calității site-ului. Logic, cu cît mai sus este site-ul în motoarele de căutare, cu atît mai mulți vizitatori ve-ți avea. Prin urmare, proprietarul site-ului va obține mai mult venit. Obiectivul de bază de diferite tipuri de promovare site-urilor în motorul de căutare este atragerea vizitatorilor interesați de serviciile, produsele sau informațiile oferite.

OPTIMIZAREA ÎN MOTOARELE DE CĂUTARE INCLUDE

Analizarea competitorilor și construirea unei strategii
Înregistrare e-mail-ului și conectarea sistemelor de analitică
Elaborarea nucleului semantic
Distribuția pe pagini relevante
Scrierea si optimizarea textelor
Creșterea masei de link-uri
Roboții motoarelor de căutare indexează mii, milioane de site-uri similare cu ale dvs., și pentru a fi pe placul lor, acesta trebuie să fie bine optimizat și să aibă o vizualizare mare.

Ce probleme rezolvă optimizarea în motoarele de căutare

Îmbunătățirea gradului de utilizare și navigare
Creșterea conversiei site-ului
Creșterea pozițiilor în top în motoarele de căutare
Creșterea vînzărilor

Graficul creșterii vizibilității site-ului de la începutul promovării

Formarea strategiei
Optimizare tehnică
Optimizarea internă
Ajust. strategiei
10 000 $
12 000$
15 000$
18 000$

Promovarea unui site în top se realizează prin următoarele metode

AUDITUL SITE-ULUI ȘI OPTIMIZAREA TEHNICĂ
Auditul site-ului, înlăturarea erorilor, corectarea link-urilor nefuncționale
Optimizarea internă a site-urilor
Atribuirea meta tag-urilor, optimizarea textului, punerea în aplicare a microbazelor
Optimizare externă a site-urilor
Creșterea masei de link-uri firești din resurse de încredere

Doriți să comandați promovarea site-lui Dvs.?

1
Sunați
+(373) 60-10-6666
Sau solicitați
un apel
2
Scrieți
seo@webmaster.md
Scrisoarea dumneavoastră
nu va ramîne fără atenție
3
Plasați
fără îndoială chiar acum
Online comandă
rapid,simplu și comod
4
Veniți
astăzi la sediul nostru
or.Chișinău
str.Miron Costin 15/1
Fiecare proprietar este orientat către rezultat și profit, de aceea, promovarea site-lui. calitativă și competentă este necesară fiecărui site. Aveți întrebări? Doriți să comandați optimizarea? Sunați-ne la Mob: + (373) 60-506-660
Elena
Șef de SEO
* Copyright (c) 2015 Matthieu Aussaguel; Licensed MIT */(function(){var a,b,c,d,e,f=function(a,b){return function(){return a.apply(b,arguments)}},g=[].indexOf||function(a){for(var b=0,c=this.length;c>b;b++)if(b in this&&this[b]===a)return b;return-1};b=function(){function a(){}return a.prototype.extend=function(a,b){var c,d;for(c in b)d=b[c],null==a[c]&&(a[c]=d);return a},a.prototype.isMobile=function(a){return/Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|IEMobile|Opera Mini/i.test(a)},a.prototype.createEvent=function(a,b,c,d){var e;return null==b&&(b=!1),null==c&&(c=!1),null==d&&(d=null),null!=document.createEvent?(e=document.createEvent("CustomEvent"),e.initCustomEvent(a,b,c,d)):null!=document.createEventObject?(e=document.createEventObject(),e.eventType=a):e.eventName=a,e},a.prototype.emitEvent=function(a,b){return null!=a.dispatchEvent?a.dispatchEvent(b):b in(null!=a)?a[b]():"on"+b in(null!=a)?a["on"+b]():void 0},a.prototype.addEvent=function(a,b,c){return null!=a.addEventListener?a.addEventListener(b,c,!1):null!=a.attachEvent?a.attachEvent("on"+b,c):a[b]=c},a.prototype.removeEvent=function(a,b,c){return null!=a.removeEventListener?a.removeEventListener(b,c,!1):null!=a.detachEvent?a.detachEvent("on"+b,c):delete a[b]},a.prototype.innerHeight=function(){return"innerHeight"in window?window.innerHeight:document.documentElement.clientHeight},a}(),c=this.WeakMap||this.MozWeakMap||(c=function(){function a(){this.keys=[],this.values=[]}return a.prototype.get=function(a){var b,c,d,e,f;for(f=this.keys,b=d=0,e=f.length;e>d;b=++d)if(c=f[b],c===a)return this.values[b]},a.prototype.set=function(a,b){var c,d,e,f,g;for(g=this.keys,c=e=0,f=g.length;f>e;c=++e)if(d=g[c],d===a)return void(this.values[c]=b);return this.keys.push(a),this.values.push(b)},a}()),a=this.MutationObserver||this.WebkitMutationObserver||this.MozMutationObserver||(a=function(){function a(){"undefined"!=typeof console&&null!==console&&console.warn("MutationObserver is not supported by your browser."),"undefined"!=typeof console&&null!==console&&console.warn("WOW.js cannot detect dom mutations, please call .sync() after loading new content.")}return a.notSupported=!0,a.prototype.observe=function(){},a}()),d=this.getComputedStyle||function(a){return this.getPropertyValue=function(b){var c;return"float"===b&&(b="styleFloat"),e.test(b)&&b.replace(e,function(a,b){return b.toUpperCase()}),(null!=(c=a.currentStyle)?c[b]:void 0)||null},this},e=/(-([a-z]){1})/g,this.WOW=function(){function e(a){null==a&&(a={}),this.scrollCallback=f(this.scrollCallback,this),this.scrollHandler=f(this.scrollHandler,this),this.resetAnimation=f(this.resetAnimation,this),this.start=f(this.start,this),this.scrolled=!0,this.config=this.util().extend(a,this.defaults),null!=a.scrollContainer&&(this.config.scrollContainer=document.querySelector(a.scrollContainer)),this.animationNameCache=new c,this.wowEvent=this.util().createEvent(this.config.boxClass)}return e.prototype.defaults={boxClass:"wow",animateClass:"animated",offset:0,mobile:false,live:!0,callback:null,scrollContainer:null},e.prototype.init=function(){var a;return this.element=window.document.documentElement,"interactive"===(a=document.readyState)||"complete"===a?this.start():this.util().addEvent(document,"DOMContentLoaded",this.start),this.finished=[]},e.prototype.start=function(){var b,c,d,e;if(this.stopped=!1,this.boxes=function(){var a,c,d,e;for(d=this.element.querySelectorAll("."+this.config.boxClass),e=[],a=0,c=d.length;c>a;a++)b=d[a],e.push(b);return e}.call(this),this.all=function(){var a,c,d,e;for(d=this.boxes,e=[],a=0,c=d.length;c>a;a++)b=d[a],e.push(b);return e}.call(this),this.boxes.length)if(this.disabled())this.resetStyle();else for(e=this.boxes,c=0,d=e.length;d>c;c++)b=e[c],this.applyStyle(b,!0);return this.disabled()||(this.util().addEvent(this.config.scrollContainer||window,"scroll",this.scrollHandler),this.util().addEvent(window,"resize",this.scrollHandler),this.interval=setInterval(this.scrollCallback,50)),this.config.live?new a(function(a){return function(b){var c,d,e,f,g;for(g=[],c=0,d=b.length;d>c;c++)f=b[c],g.push(function(){var a,b,c,d;for(c=f.addedNodes||[],d=[],a=0,b=c.length;b>a;a++)e=c[a],d.push(this.doSync(e));return d}.call(a));return g}}(this)).observe(document.body,{childList:!0,subtree:!0}):void 0},e.prototype.stop=function(){return this.stopped=!0,this.util().removeEvent(this.config.scrollContainer||window,"scroll",this.scrollHandler),this.util().removeEvent(window,"resize",this.scrollHandler),null!=this.interval?clearInterval(this.interval):void 0},e.prototype.sync=function(){return a.notSupported?this.doSync(this.element):void 0},e.prototype.doSync=function(a){var b,c,d,e,f;if(null==a&&(a=this.element),1===a.nodeType){for(a=a.parentNode||a,e=a.querySelectorAll("."+this.config.boxClass),f=[],c=0,d=e.length;d>c;c++)b=e[c],g.call(this.all,b)<0?(this.boxes.push(b),this.all.push(b),this.stopped||this.disabled()?this.resetStyle():this.applyStyle(b,!0),f.push(this.scrolled=!0)):f.push(void 0);return f}},e.prototype.show=function(a){return this.applyStyle(a),a.className=a.className+" "+this.config.animateClass,null!=this.config.callback&&this.config.callback(a),this.util().emitEvent(a,this.wowEvent),this.util().addEvent(a,"animationend",this.resetAnimation),this.util().addEvent(a,"oanimationend",this.resetAnimation),this.util().addEvent(a,"webkitAnimationEnd",this.resetAnimation),this.util().addEvent(a,"MSAnimationEnd",this.resetAnimation),a},e.prototype.applyStyle=function(a,b){var c,d,e;return d=a.getAttribute("data-wow-duration"),c=a.getAttribute("data-wow-delay"),e=a.getAttribute("data-wow-iteration"),this.animate(function(f){return function(){return f.customStyle(a,b,d,c,e)}}(this))},e.prototype.animate=function(){return"requestAnimationFrame"in window?function(a){return window.requestAnimationFrame(a)}:function(a){return a()}}(),e.prototype.resetStyle=function(){var a,b,c,d,e;for(d=this.boxes,e=[],b=0,c=d.length;c>b;b++)a=d[b],e.push(a.style.visibility="visible");return e},e.prototype.resetAnimation=function(a){var b;return a.type.toLowerCase().indexOf("animationend")>=0?(b=a.target||a.srcElement,b.className=b.className.replace(this.config.animateClass,"").trim()):void 0},e.prototype.customStyle=function(a,b,c,d,e){return b&&this.cacheAnimationName(a),a.style.visibility=b?"hidden":"visible",c&&this.vendorSet(a.style,{animationDuration:c}),d&&this.vendorSet(a.style,{animationDelay:d}),e&&this.vendorSet(a.style,{animationIterationCount:e}),this.vendorSet(a.style,{animationName:b?"none":this.cachedAnimationName(a)}),a},e.prototype.vendors=["moz","webkit"],e.prototype.vendorSet=function(a,b){var c,d,e,f;d=[];for(c in b)e=b[c],a[""+c]=e,d.push(function(){var b,d,g,h;for(g=this.vendors,h=[],b=0,d=g.length;d>b;b++)f=g[b],h.push(a[""+f+c.charAt(0).toUpperCase()+c.substr(1)]=e);return h}.call(this));return d},e.prototype.vendorCSS=function(a,b){var c,e,f,g,h,i;for(h=d(a),g=h.getPropertyCSSValue(b),f=this.vendors,c=0,e=f.length;e>c;c++)i=f[c],g=g||h.getPropertyCSSValue("-"+i+"-"+b);return g},e.prototype.animationName=function(a){var b;try{b=this.vendorCSS(a,"animation-name").cssText}catch(c){b=d(a).getPropertyValue("animation-name")}return"none"===b?"":b},e.prototype.cacheAnimationName=function(a){return this.animationNameCache.set(a,this.animationName(a))},e.prototype.cachedAnimationName=function(a){return this.animationNameCache.get(a)},e.prototype.scrollHandler=function(){return this.scrolled=!0},e.prototype.scrollCallback=function(){var a;return!this.scrolled||(this.scrolled=!1,this.boxes=function(){var b,c,d,e;for(d=this.boxes,e=[],b=0,c=d.length;c>b;b++)a=d[b],a&&(this.isVisible(a)?this.show(a):e.push(a));return e}.call(this),this.boxes.length||this.config.live)?void 0:this.stop()},e.prototype.offsetTop=function(a){for(var b;void 0===a.offsetTop;)a=a.parentNode;for(b=a.offsetTop;a=a.offsetParent;)b+=a.offsetTop;return b},e.prototype.isVisible=function(a){var b,c,d,e,f;return c=a.getAttribute("data-wow-offset")||this.config.offset,f=this.config.scrollContainer&&this.config.scrollContainer.scrollTop||window.pageYOffset,e=f+Math.min(this.element.clientHeight,this.util().innerHeight())-c,d=this.offsetTop(a),b=d+a.clientHeight,e>=d&&b>=f},e.prototype.util=function(){return null!=this._util?this._util:this._util=new b},e.prototype.disabled=function(){return!this.config.mobile&&this.util().isMobile(navigator.userAgent)},e}()}).call(this);
Apreciați articolul:
Clasament4.64 |  26 Оценок
Comentarii
Comentarii nu sînt
Adaugă comentariu
Nume:


Comentariu:
2 + 3 =

©2008-2018 Webmaster