Webmaster
+(373) 60-10-6666Contactați-ne
  1. Principala
  2. Blog
  3. SMM
  4. Colaborare economică între Republica Moldova și Uninea Europeană

Colaborare economică între Republica Moldova și Uninea Europeană

Lăsați o cerere
Danieli Merencova Merencova Danieli
Дата Публикации: 24.11.2014
clasament 4.90 Оценки: 8

Student doctor în economie

CEO al ISTIGRUP SRL

Barkov Vadim Igorevich

Comerț și cooperare economică Moldova și UE: realizări și complexitatea

Prosperitatea economică a UE este principala atracție pentru statele care doresc să adere la UE. În același timp, perspectiva aderării dă un impuls și oferă un model pentru punerea în aplicare a reformelor interne, prezentate ca în mod clar prin experiența acumulată de țările din Europa Centrală și de Est, pe drumul spre aderarea la UE.

Sprijinul financiar din partea UE, accesul la piața unică europeană, aderarea puternică a țărilor candidate la standardele UE în ceea ce privește calitatea guvernării și a statului de legea - toate acestea sunt postulatele de bază care au condiționat aspirațiile multor state de a deveni parte a familiei europene.

În același timp, aderarea la UE nu duce automat la prosperitate și creștere economică. Va fi nevoie de timp ca țările din Europa Centrală și de Est să atingă un nivel de viață, ca și în restul UE. Ideea principală a criteriului economic de la Copenhaga presupune prezența în țările candidate a unei economii de piață funcționale și a capacității de a rezista concurenței pe piață în UE.

La fel ca multe alte țări din sud-estul Europei Guvernul Moldovei consideră că apropierea de Uniunea Europeană este interesul țării noastre. Relațiile Moldovei cu UE a început cu semnarea, 28 noiembrie 1994 Acordul privind Acordul de parteneriat și cooperare, care a intrat în vigoare la 1 iulie 1998, pentru o perioadă inițială de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, și care a fost făcut.

Acest document a stabilit temeiul juridic al relațiilor dintre Moldova și UE în sferele politice, comerciale-economice, juridice, culturale și științifice. Punerea în aplicare a acestuia vizează consolidarea democrației și a statului de drept, promovarea dialogului politic, dezvoltarea economică durabilă și finalizarea tranziției către o economie de piață prin încurajarea comerțului, a investițiilor și a relațiilor economice armonioase.

Dezvoltarea socio-economică a Republicii Moldova și abordarea nivelului de trai cu cel al țărilor din UE este unul dintre principalele obiective ale planului de acțiune. Pentru atingerea acestui obiectiv, documentul prevede, pe de o parte, continuarea reformelor structurale în Republica Moldova, prevăzute în APC pentru a asigura o creștere economică durabilă, integrare socială și reducerea sărăciei.

Pe de altă parte, PD prevede o intrare treptată în piața unică europeană și o serie de noi perspective pentru dezvoltarea schimburilor comerciale bilaterale, de investiții și de extindere economice cu UE - măsuri care vor contribui în cele din urmă la redresarea economică a Republicii Moldova. Planul de acțiune RM-UE acordă o importanță deosebită asigurării creșterii economice durabile și cuprinzătoare ca principală condiție pentru reducerea sărăciei și îmbunătățirea standardelor de viață.

Procesul de integrare europeană a Republicii Moldova este o oportunitate pentru promovarea UE a inițiativelor europene dezvoltate în UE în cadrul structurilor regionale (SEECP, Parteneriatul Estic, etc. ), care permite UE să monitorizeze dezvoltarea economiei și a democrației în regiune și să integreze aceste state în spațiul european, ținând cont de normele și codurile de norme stabilite în cadrul acestor organizații. Integrarea RM va permite UE să extindă zona de pace în Europa, precum și să dezvolte politica economică a piețelor interne și externe.

Este important de menționat că UE este principalul consumator al mărfurilor majorității țărilor care o înconjoară, iar Republica Moldova, din acest punct de vedere, reprezintă pentru UE un anumit Beneficii datorate ieftinității produselor produse pe teritoriul său. În plus, Republica Moldova are un potențial bogat de muncă umană, care prezintă un interes deosebit pentru UE în ceea ce privește accesul la forța de muncă mai ieftină. Acest lucru confirmă interesul UE în noi și dezvoltarea relațiilor comerciale și economice cu statul nostru.